Dzisiejsze sposoby zarządzania projektami – sprawdź możliwości

By | 12 February 2018
Zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z wieloma obowiązkami, a co najważniejsze z dużą odpowiedzialnością. Odpowiada się bowiem nie tylko za powodzenie czy też niepowodzenie przedsiębiorstwa jako jednego organizmu, ale też za wszystkie zatrudnione osoby. Można to zauważyć zwłaszcza na podstawie wielkich firm, które takich ludzi zatrudniają bardzo wiele. Ponadto kierowanie przedsiębiorstwem oznacza podejmowanie ważnych decyzji w różnych sprawach, często pozornie nieważnych.

przestrzeń biurowa

Autor: Sylvain Kalache
Źródło: http://www.flickr.com
Aktualnie firmy podejmują różnego rodzaju czynności w celu podniesienia własnej efektywności. Realizowane przez spółkę przedsięwzięcia pojawiają się nierzadko po sobie, niekiedy nawet wdrażanych jest kilka na raz. Najczęściej nad projektami tymi pracują konkretnie wyznaczone zespoły pracowników. To z tego głównie powodu aktualnie u potencjalnych zatrudnionych w tak dużym stopniu ceni się umiejętność efektywnej pracy grupowej, która to opiera się na wzajemnym zrozumieniu i wyrozumiałości. W ciągu lat stworzono wiele metod zarządzania jednostkowymi projektami realizowanymi przez spółkę. Do sposobów tych należy przykładowo strategia zwana PRINCE2, a na jej temat więcej tutaj – projekt prince 2 w PositivePro.

nowoczesne zarządzanie projektem

Autor: Nguyen Hung Vu
Źródło: http://www.flickr.com

Strategia – strategia pr PRINCE2

Wspomniana wyżej strategia została opracowana stosunkowo dawno temu, lecz aktualnie jest wykorzystywana bardzo często. Jest to strategia odnosząca się bezpośrednio do zarządzania projektami, a oparta jest na skupieniu się na produkcie, który stanowi podstawową wartość. W metodzie tej sporą wagę przywiązywać należy również do korzyści, jakie odnosi przedsiębiorstwo w wyniku wdrożenia konkretnego projektu. W pierwszych momentach realizacji dokładnie obmyśla się niebezpieczeństwo związane z wdrożeniem projektu i jego opłacalność.

Komunikacja jest podstawą

We wszystkich nowoczesnych działaniach wprowadzanych w przedsiębiorstwach, również w PRINCE2 sporą wagę przywiązuje się do porozumienia pomiędzy osobami pracującymi nad projektem w czasie jego działania. Współcześnie ogólnie często zaznaczane jest, jak istotne jest komunikowanie się, gdyż zapewnia to uniknięcie dużej liczby pomyłek w podejmowanych działaniach. Porozumiewanie się pozwala także na początkowym etapie na dokładne ustalenie metodyki projektu, który ma się zamiar realizować.