Sprawne zarządzanie z pomocą systemu ERP

By | 3 April 2013
Praktycznie każda znacząca organizacja, niezależnie od tego, czy jest to firma, urząd czy innego typu instytucja, jest zaopatrzona w odpowiednie oprogramowanie erp, które jest znakomitym narzędziem usprawniającym zarządzanie na rozmaitych płaszczyznach, czasami kluczowych dla ich sprawnego działania. Tak więc aplikacje te mogą obsługiwać procesy występujące w księgowości, finansach, kadrach i płacach, mogą trudnić się technicznym przygotowaniem produkcji oraz zarządzaniem procesem produkcyjnym, logistyką, pełnym procesem sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością.

komputery

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wszystko to zależnie od od organizacji, w jakiej są implementowane, jej specyfiki, złożoności procesów biznesowych, jakie w niej występują i wielkości danej firmy czy instytucji. W firmach, w których przeprowadza się wiele operacji finansowych, bez wątpienia duże znaczenie będą miały moduły związane z księgowością i finansami, z kolei w organizacjach zatrudniających dużą liczbę pracowników ważne będą moduły usprawniające zarządzanie kadrami.

Wiele czynności w systemach zachodzi w sposób automatyczny, co pozwala oszczędzać czas, a zarazem koszty działania firmy. Systemy ERP ułatwiają synchronizację przepływu danych między określonymi działami w firmie i dzięki temu usprawniają i skracają proces podejmowania decyzji. Przy ich wykorzystaniu można zapewnić duży poziom bezpieczeństwa i ochronę istotnych danych dzięki temu, że wykorzystują najnowsze, zaawansowane techniki nadawania uprawnień. Wdrażanie systemu ERP jest oczywiście wieloetapowym i skomplikowanym procesem.

Dostawca systemu musi najpierw wykonać określone badania w firmie, które ułatwią określenie obszarów, gdzie zastosowanie systemu przyniesie największe, oczekiwane korzyści, a także określić parametry, za pomocą których da się to zmierzyć. W związku z tym niemal każda implementacja jest inna i „skrojona na miarę” klienta. Kiedy przy wykorzystaniu danych narzędzi chcemy osiągnąć postawione cele, rozpoczyna się proces instalacji systemu, który powinien pogodzić i wykorzystać techniczne możliwości klienta, a często wiąże się też z inwestycją w nowy sprzęt.

Po zainstalowaniu systemu musi on przejść fazę testów, która powinna dać pewność prawidłowego funkcjonowania systemu. Zakończony proces implementacji z reguły nie kończy współpracy klienta z dostawcą. Najczęściej współpracują nadal i dostawca prowadzi opiekę nad funkcjonującym systemem, dostarcza do niego up-grady, nowe regulacje prawne itp.