Warto pomyśleć o zainwestowaniu w Business Intelligence, które umożliwi zaplanowanie działań biznesowych oraz przyspieszy realizację postawionych celów

Efektywne kierowanie firmą przyświeca każdemu menadżerowi zorientowanemu na cel. Aktualnie dostępnych jest wiele programów i narzędzi, których podstawową rolą jest wsparcie procesów zarządzania na każdym etapie. Jednym z rozwiązań jest między innymi Business Intelligence.

BI jest powszechnie znane jako proces przekształcania danych aby uzyskać większą wiedzę na temat zachodzących zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie. Najpierw konieczne jest odpowiednie pozyskanie danych. W tym celu tworzy się specjalne ich hurtownie, czyli bogate zbiory danych, które pochodzą z różnych systemów informatycznych konkretnego przedsiębiorstwa. Zlokalizowane w jednym miejscu pozwalają na dokonanie kompleksowych analiz i wykonanie raportów obrazujących procesy zachodzące wewnątrz firmy. Zgromadzenie danych w jednym miejscu pozwala zatem na kompleksowe podejście do zarządzania, bowiem gwarantuje rzetelniejszą ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie. Przy pomocy specjalnych narzędzi analitycznych pozyskane dane zostają przełożone i zinterpretowane stanowiąc doskonałe zaplecze pod system zarządzania – doczytaj analiza danych.

praca przy laptopie

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Co daje nam zastosowanie BI w firmie? Przede wszystkim łatwiej poprawić swoją konkurencyjność. Odbywa się to na wielu płaszczyznach. Zgromadzone i przekształcone dane umożliwiają wykrycie błędów oraz podkreślenie mocnych stron firmy. Następną zaletą jest wzrost efektywności. Zgromadzenie danych, które zostają przeanalizowane pod kątem wzrostu efektywności stanowi jeden z wyznaczników zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wpływa na niego także sprawniejsze funkcjonowanie firmy dzięki lepszemu przepływowi informacji oraz kompleksowemu zarządzaniu wiedzą.

Powiązane artykuły:

BI to nowoczesny sposób wsparcia zarządzania w firmie, który ma zastosowanie w różnych obszarach działalności – finansowym m.in. przez analizę kosztów, rynku finansowego itp., kierowania produkcją, m.in. przez identyfikację dynamiki wzrostu, analizowanie przeszkód w zwiększeniukontakt (polecamy http://www.nota-bene.com.pl/)tywności, czy też w zakresie obsługi klienta – poprzez analizę kontaktów z klientami, analizę satysfakcji klienta itp. Z tego też względu warto pomyśleć o zainwestowaniu w BI i zastosowaniu rozlicznych aplikacji, które z jednej strony umożliwią zaplanowanie działań biznesowych, a z drugiej wesprą komunikację w firmie i realizację wszystkich celów.