Rozwój zawodowy jako rozkwit indywidualny – twoja pierwsza profesja

Rytm zmian cywilizacyjnych, zwłaszcza w wyniku postępu technologicznego powoduje, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się przemiany na rynku pracy i dopasowywać się do śmiałych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe modyfikowanie i rozszerzanie aktualnych obszarów, przekwalifikowywanie się, a nieraz nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.

Rozwój zawodowy wpisuje się w postęp osobisty jednostki i częstokroć stanowi znaczącą część funkcjonowania człowieka. Niejednokrotnie także działalności pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

wnikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym wzbogacają fachowości pracownika (Poszukujesz pracy? Sprawdź stanowiska: praca logistyk białystok) o nową wiedzę, umiejętności, również doświadczenia, niekoniecznie wyraźnie powiązane z wykonywaną pracą, jednak być może w którymś momencie pomocne w jej czynieniu. Rozwój zawodowy ściśle łączy się z rozwojem indywidualnym, gdyż są to procesy, jakie w pewnym okresie egzystencji płyną równocześnie, przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają. Poprzez rozmaite rodzaje dokształcania i aktywizowania rozwoju zatrudniony uzyskuje poziom fachowości konieczny na lepszych posadach, co otwiera mu dalszą drogę rozwoju zawodowego.

Więcej:

Większa część pracujących w organizacjach uczestniczy w oferowanych przez jednostkę kursach, indywidualnie poszerza różnorodność swoich biegłości przez uczestnictwo w kursach zawodowych, czy studiach podyplomowych, sięga również po specjalistyczną prasę, szuka wiadomości w książkach, czy w zasobach internetu. Jest to szczególnie istotne jeśli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy poświęcić więcej uwagi, powinno się w wyższym stopniu ukierunkowywać jego rozwój. Istotne jest też, żeby we wczesnym czasie pracy zachęcać pracujących do partycypowania w przeróżnego formach działalności rozwojowych.

Porównaj –

Rozwój zawodowy to proces używany do stworzenia możliwości modyfikowania zawodowych zainteresowań i zdolności pracowników. W czasach kultu profesjonalizmu trzeba dodać wszelakich czynności w odcinku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co w efekcie powinno wpłynąć do zgłębiania wiedzy i umiejętności w ustalonym obrębie, a co za tym idzie postęp kariery zawodowej.