O czym musimy pamiętać prowadząc firmę?

Nasze prawo nakłada na przedsiębiorców mnogie obowiązki formalne, jakie decydują o tym, czy przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie z regulacją prawną. Wykonywanie niektórych formalności można powierzyć biurom rachunkowym, jednak zawsze pozostaną takie, których należy dopełniać osobiście. O czym szczególnie powinno się pamiętać prowadząc przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwo

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Nieistotne czy prowadzimy większą firmę czy jest to działalność jednoosobowa na właścicielu przedsiębiorstwa zawsze spoczywa tzw. obowiązek podatkowy VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek (czytaj też rodzaje podatków) na regułach ogólnych lub korzystają z liniowego podatku, opłacają podatek w formie zaliczek liczonych co miesiąc bądź co kwartał. W obu sytuacjach, zaliczkę musimy opłacić do 20 dnia miesiąca po rozliczanym okresie.

W gestii przedsiębiorcy leży, żeby do dwudziestego dnia miesiąca zgromadzić wszystkie faktury przychodowe oraz kosztowe oraz wprowadzić je do książki przychodów i rozchodów. Tą czynność zazwyczaj zleca się biurom księgowym, które zwykle skracają ów termin, ażeby zdobyć więcej czasu na zrealizowanie rozrachunków. Biznesmeni mający status małego podatnika są w stanie zmienić sposób płacenia zaliczki na podatek (czytaj też rękojmia a gwarancja) dochodowy z comiesięcznego na co trzymiesięczny lub odwrotnie. Owej czynności wolno dokonywać jedynie raz do roku, w terminie do 20 lutego. Więcej na trakcie zakładania firmy biznesmen decyduje, czy chce być podatnikiem VAT. Deklaracje owe należy składać w urzędzie skarbowym do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Tego obowiązku możemy dokonywać osobiście, korespondencją względnie przez sieć internetową. Ta trzecia opcja jest wyjątkowo interesująca, bowiem nie nastręcza posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Biznes

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Wystarczy sygnatura w postaci danych podatnika w połączeniu z kwotą dochodu z zeznania rocznego z roku o dwa lata wcześniejszego, aniżeli rok, jakiego dotyczy składane oświadczenie (na przykład dla oświadczeń składanych w 2014 roku podaje się przychód z 2012 roku). W związku z VAT-em, należy również drukować a także przechowywać spisy sprawunków a także sprzedaży.

Składki ZUS przedsiębiorcy są obligatoryjne, nie ma możliwości z nich się wycofać i postawić na usługi innego ubezpieczyciela. Obowiązkowej rejestracji w ZUS-ie należy dokonywać w momencie uruchomienia firmy, składając blankiet ZUS ZUA/ZZA.