Korzyści wypływające z korzystania z systemów certyfikacji dla instytucji oraz ich klientów

Na współczesnych, światowych rynkach działa znaczna konkurencja. Z tej przyczyny przedsiębiorstwa muszą szukać strategii kreowania nowych dziedzin działalności, zachowując dotąd istniejące jak też czynić je bardziej wydajnymi. Zastosowanie w praktyce systemów zarządzania jakością ISO jest coraz bardziej rozpowszechnioną i efektywną strategią osiągania tychże celów.

Właściciele przedsiębiorstw dochodzą do wniosków, iż systemy jakości nie jedynie polepszają całościową dochodowość przedsiębiorstwa, lecz również znacznie umacniają ich pozycję na rynkach i wzmacniają zaufanie wśród klientów. Opracowanie oraz efektywne zastosowanie systemu jakości jest w dużej mierze zależne od rozmiarów przedsiębiorstwa i zaangażowania pracowników.

Iso 9001

Autor: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Źródło: http://www.flickr.com

System zarządzania jakością ISO >>> iso 15378 (przejdź do serwisu) może w praktyce oznaczać znaczne i długoterminowe korzyści dla firmy oraz jej klientów takie jak: zwiększenie prestiżu przedsiębiorstwa na rynku regionalnym jak też krajowym, zapewnienie systemowego kierowania zasobami, informacją oraz obsługą klienta, zapewnienie sprawnego transferu danych o zadaniach jak też ich realizacji.Dalsze korzyści jakie odnosimy posiadając certyfikat systemu zarządzania jakością : większe zaufanie nabywców do firmy – atut w przedsięwzięciach marketingowych, poprawa działania organizacji, łatwość wejścia na nowe rynki (w tym rynki krajów unijnych), oszczędności nakładów materiałowych, skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie trudności, unikanie błędów, zamiast ich poprawiania, wypracowanie struktury odpowiedzialności za produkt, poprawa dyscypliny budżetowej, wzrost świadomości pracobiorców dotyczącej celów przedsiębiorstwa, pobudzenie i utrzymywanie potrzeby stałego doskonalenia się, koncentracja na aspektach ważnych dla bezpieczeństwa oraz jakości produktu, poprawienie terminowości usług.

Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów, inaczej SCC jest instrumentem do diagnozy systemu bezpieczeństwa a także efektów osiągniętych przez kontrahenta w tymże zakresie. Zastosowanie SCC oznacza doskonalenie działań z zakresu bezpieczeństwa w organizacji zatrudnionej do przeprowadzenia niebezpiecznych robót (zobacz tu). Certyfikat SCC zapewnia, iż niebezpieczna praca zostaje realizowana przez kompetentną organizację z przeszkolonymi pracownikami, z fachowym systemem zarządzania bezpieczeństwem a także poważnym podejściem do kwestii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.