Jakie dokumenty PIT dla kogo?

Dla kogo formularz PIT 36? Blankiet PIT 36 kierowany jest do tychże podatników, którzy w roku 2014 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Mieści ona także działy specjalne wytwórczości rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej. Uzyskiwane zyski pochodzić mogą również z najmu.

pit program

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Dla kogo druk PIT 37? Najpopularniejszym drukiem jest PIT 37, druk wypełniany przez ogromne rzesze pracowników polskich przedsiębiorstw a także emerytów oraz rencistów. Udokumentowane dochody mogą pochodzić wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobierali zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi więc o: uposażenia ze stosunku pracy, emerytury albo renty krajowe, stypendia, umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje dochody z wybranych źródeł, dobierając opcję sposobu rozliczenia: indywidualnie, wespół z małżonkiem, czy w sposób założony dla osób w pojedynkę wychowujących dzieci.

Aktualnie dostęp do aktualnych informacji jest niezwykle istotny, dlatego zobacz wpis z serwisu (https://merservice.pl/), gdyż traktuje on o zbliżonej tematyce.

Deklaracja ta nie jest dla Ciebie, jeśli rachujesz pozarolniczą działalność gospodarczą ewentualnie działy specjalne produkcji rolnej. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za obliczenie jak też zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli uzyskujesz przychody opodatkowane według skali zarówno z pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak również bez pośrednictwa płatnika (PIT-28). Dodanie dochodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do własnych dochodów nie doliczają przychodów małoletnich dzieci. Dołączenie może zachodzić tak przy opodatkowaniu indywidualnym, przy łącznym rozliczeniu, jak również rozliczeniu jako jednostka w pojedynkę wychowująca pociechy. Doliczać nie można jednakże dochodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów a także dochodów z obiektów oddanych im do wolnego użytku. Wówczas nadal możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni dostarczy osobistą deklarację, jaką sygnować powinien jego rodzic ewentualnie opiekun.

Dla kogo blankiet PIT 38? PIT 38 określony jest dla osób, które w 2014 roku uzyskały dochody z kapitałów finansowych czy z uczestnictw w spółkach posiadających osobowość prawną. Rachują się z pomocą tego druku również ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za udział niefinansowy w innej postaci niż przedsiębiorstwo czy jego zorganizowana część.