Czym zajmuje się aktuariusz i jak nim się stać?

W obecnych czasach istnieje niezwykle dużo nowoczesnych zawodów. Zasadniczo mało kogo intryguje fakt, iż ktoś pracuje spędzając czas na Facebooku. Są również inne różne zawody, które wytworzyły się przez wymagania dzisiejszych czasów. Jednym z takich zawodów jest aktuariusz, zajmujący się profesjonalnym działaniem na rynku matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Zazwyczaj jest zatrudniany przez firmy ubezpieczeniowe.

sprawdź więcej

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Jego funkcjonowanie działa w ten sposób, iż stosuje on statystyki, by oszacować ryzyko wyznaczonych wypadków oraz wysokość składek ubezpieczeniowych. Kolejnym zadaniem aktuariusza jest ustalenie wysokości rezerw finansowych i sporządza tablice wymieralności. By posiadać sposobność prowadzić usługi aktuarialne (odwiedź naszą witrynę), należy doskonale potrafić rachunek prawdopodobieństwa, matematykę finansową, statystykę, rachunkowość ubezpieczeniową oraz kilka branż, przede wszystkim finansowych. Oprócz firm ubezpieczeniowych aktuariusz może pracy również w różnych przedsiębiorstwach, w jakich trzeba specjalistów szacujących niebezpieczeństwo finansowe.

rachunki, finanse

Do podstawowych funkcji aktuariusza przynależą przykładowo szacowanie sum zasobów ubezpieczeniowych, sprawowanie kontroli aktywów tych środków i wyliczenie marginesu wiarygodności danego klienta. Ustala on również sumę zasobów własnych. Oprócz tego aktuariusz zajmuje się też ustalaniem różnych aspektów ubezpieczeniowych, takich jak na przykład profil zyskowności oraz szacowaniem konkretnych danych ubezpieczenia. Do innych funkcji należą także obliczanie stopnia ryzyka ubezpieczeniowego. Oblicza składki, koszty usługi, stopy procentowe.

Aktuariusz ma możliwość zarabiać też w firmach powiązanych z planami emerytalnymi, w których oblicza zobowiązania, wieloletnie plany oraz wysokość danych składek emerytalnych. Najłatwiej powiedzieć, iż podstawowym atrybutem aktuariusza jest wycenianie ryzyka. Żeby zostać aktuariuszem trzeba skończyć konkretne studia, przejść egzamin na aktuariusza i przebrnąć przez dwa lata praktyki pod okiem zawodowego aktuariusza.

Masz chęć dowiedzieć się więcej na ten temat? To świetnie, gdyż pod linkiem system do fakturowania odnajdziesz interesujące informacje, które Cię wciągną.

Sam egzamin na aktuariusza składa się z 4 etapów. Kompletną listę kompetentnych aktuariuszy można sprawdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.