Współpraca z producentem kontraktowym to duże zalety: brak konkurencji, gwarancja dyskrecji a także branżowa mądrość i doświadczenie

Utrzymująca się niekorzystna sytuacja ekonomiczna, wpływa na kondycję przedsiębiorstw działających w Polsce, dotyczy to także branży Automotive. Aby zwiększyć swoją efektywność i sprawdzać koszty, korporacje z tego obszaru decydują się na wprowadzanie elastycznych sposobów zatrudnienia.

Zapewnia to korporacjom możliwość dopasowania zatrudnienia do obecnych żądań zakładów, której potrzebują w momencie, braku pewności, jak będą wyglądały najbliższe miesiące. Z badania wynika, że praca przejściowa, z której najczęściej korzystają zakłady, to rozwiązanie, którego produktywność i przełożenie na biznes jest wysoko oceniana przez pracodawców.

Głównymi testami powiązanymi z obecnym rynkiem pracy, z którymi teraz borykają się przedsiębiorstwa Automotive, to pogłębiające się żądania kontrahentów a następnie kłopot w rekrutacji kandydatów o stosownych przygotowaniach i praktyce. Rekrutacja adekwatnych pracowników stanowi wyzwanie dla zatrudnionych firmy Automotive. Znaczna większość z nich ma trudności z przyjmowaniem osób na ważne dla funkcjonowania firmy, stanowiska. Główną przyczyną tego stanu jest ograniczenie osób z odpowiednimi kwalifikacjami, który wynika przede wszystkim z dość dużych wymagań pracodawców, ograniczonej liczby fachowców na rynku regionalnym – zarówno inżynierów, jak i ludzi z przygotowaniem zawodowym jak również, braku aktywności kandydatów.

Ostatnimi czasy w stolicy Dolnego Śląska wzrosła liczba zakładów oferujących usługi i reklamujących się jako: producent kontraktowy we Wrocławiu. Produkcja kontraktowa, to inaczej produkcja (zobacz zarządzanie produkcją szkolenia) usługowa. Firmy proponujące usługi, to zwykle zakłady produkcyjne, realizujące usługi produkcyjne wyłącznie na dyspozycję od klientów (zobacz tu). W związku z tym nie mają produktów, których marki były ich własnością.

Wyłącznymi właścicielami produkowanych przez nich towarów i ich marek są ich kontrahenci. Mimo to zazwyczaj wszelkie prace powiązane z wytworzeniem nowego towaru, takie jak: zredagowanie receptury, stworzenie opakowania i opisu zgodnego z wymogami Unii Europejskiej, rejestracja; wykonują we własnym zakresie, w pełni. Polskie firmy zaczynają widzieć zalety kooperacji z producentem kontraktowym.