Obowiązki pracodawcy wobec pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, które powinni zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, jacy nie są upoważnieni do wypłaty zasiłku, także przez płatników, którzy za okres po wygaśnięciu zatrudnienia przenoszą należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa należyte zapełnienie druku, w przeciwnym wypadku pozostanie on skorygowany przez ZUS, w konsekwencji zawyżając bazę wymiaru zasiłku z winy płatnika.

Ubezpieczenie
Dokument ZUS Z-3 służy wyznaczeniu prawa do zasiłku chorobowego i określeniu jego wysokości. Mieści dane zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, także spis osiąganych przez ubezpieczonego płac. W dobrze zapełnionym ZUS Z 3 muszą znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, czasy niezdolności do pracy, które mają istotność na prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym też dane na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku podczas pracy, bądź miały one miejsce w drodze do pracy, albo z pracy.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu. W tym poświadczeniu wpisuje się, czy opisany zatrudniony nie znajduje się w czasie wymówienia umowy o pracę, ani w okresie tymczasowym, a zakład pracy nie jest w stanie bankructwa, lub likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność legislacyjną w wypadku podania danych niewłaściwych z prawdą.

Jeśli po zapoznaniu się z tym tekstem sądzisz, że warto byłoby szerzej poznać to zagadnienie, to jeszcze zerknij tutaj.

Pismo ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna przeważnie wykorzystywana jest w chwili w jakiej pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, jednak zależy mu na dokonaniu wskazanych czynności, czy też osiągnięciu przejrzyście wyznaczonych funkcji.W przypadku umów cywilno prawnych wolno ustalić

położenie i okres wykonywania pracy, ale nie jest to nieodzowne, w wyższym stopniu liczy się samo sfinalizowanie pracy, a nie jej czas i lokalizacja. Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia jak też umowy o dzieło. Powinno się mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu Pracy.