Powodzenie w biznesie, zaczyna się od dobrego projektu

Koncept na prowadzenie działalności jest ważny, od tego wszystko się rozpoczyna. Od początku warto mieć wyobrażenie przyszłości. Wbrew pozorom plan nie musi trafić w niezagospodarowany obszar. To może być działalność dobrze znana na rynku.

kadra

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Rozkręcenie firmy pod względem technicznym może być mniej lub bardziej absorbujące i kosztowne a to natomiast zależy zasadniczo od tego, na jakich zasadach nasza działalność wytwórcza ma być prowadzona, samodzielne czy z kimś, z niskim czy dużym kapitałem. To znaczy, że jest wynikiem właściwych wyborów, których trzeba dokonać przed rozpoczęciem całej procedury.

biuro w firmie

Autor: Barney Moss
Źródło: http://www.flickr.com

Właściciel firmy, prowadzący firmę samemu nie dzieli się z nikim powinnościami ani dochodem. Jednoosobowa działalność gospodarcza należy wyłącznie do niego. Tylko on rozporządza jej mieniem, który może chociażby zapisać innej osobie w testamencie (Sprawdź rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron). Równocześnie ponosi osobiście odpowiedzialność za zobowiązania wobec adresatów swoich towarów lub usług oraz za terminowe i prawidłowe opłacanie podatków. Przedsiębiorca, który od niedawna prowadzi działalność, może płacić na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niższe składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe, przez 2 lata (więcej informacji).

Podstawa emerytury liczona jest każdemu a jej wysokość jest wystawiana w formie decyzji administracyjnej. Możemy być z niej niezadowoleni, wtedy posiadamy prawo wniesienia odwołania, do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału ZUS, który wydał decyzję administracyjną. Jak skonstruować pismo odwoławcze od decyzji w sprawie ustalenia kapitału początkowego? To prosta treść – na przykład: nie zgadzam się z rozstrzygnięciem wystawionej decyzji administracyjnej z dnia – tutaj trzeba podać datę i numer decyzji administracyjnej, w mojej sprawie przez ZUS (Wypełnij podanie o urlop). Kolejno trzeba opisać uzasadnienie. Odwołanie od decyzji, mamy prawo radca prawny piotrków złożyć w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.