Coraz większa wagę przykłada się do gospodarowania zasobami ludzkimi. Co to tak naprawdę jest?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) zawiera zestaw aplikacji służących menadżerom do zrealizowania zadań związanych z personelem. W naszym świecie wartość przedsiębiorstwa stanowią zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one cennym zasobem, w którego inwestowania może dać wiele zdobyczy. Ze względu na takie podejście na pewno rozwinęła się polityka rozporządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która określa cele, metody oraz wyzwania, jakie powinny spełniać doskonale prosperujące firmy.

W literaturze stosowane jest też pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym musimy rozumieć zestaw działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, nakierowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb (rozwój) pracowników.

Jeżeli szukasz dodatkowych informacji na omawiany w tym miejscu temat, to zapewne znajdziesz więcej pod linkiem (https://mslegit.pl/opiniowanie-umow-wroclaw)!

Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym temacie są ludzie jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i związanych z organizacją, a więc pracownicy pod względem ilościowym i jakości, ich zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji, osiągane wyniki oraz ukierunkowania tych elementów.

Kolejnym znanym terminem jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako funkcjonowanie organizacji zrobione na przyciągnięcie, rozwijanie i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami wspomagającymi zarządzanie zasobami ludzkimi są przykładowo systemy zarządzania wynagrodzeniami a także powiązane z nimi systemy zarządzania rezultatami pracowników (EPM), są kluczowymi elementami szerokiego spektrum aplikacji zarządzania kompetencjami. Wymienione aplikacje są wykorzystywane przez specjalistów działu hrm, przy ocenianiu efektów pracowników oraz ulepszaniu wykorzystywania kompetencji. Systemy kierowania wynagrodzeniami gwarantują modelowanie spłacania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i efektami; są również używane jako narzędzie strategiczne dla utrzymywania istotnych dla przedsiębiorstwa kompetencji.

Systemy kierowania programami motywującymi, określane również jako systemy zarządzania wynagrodzeniami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do zarządzania i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i pozostałe motywatory oraz do organizowania strategii typu „zapłata za pracę” z celami w korporacji.