W jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym przez internet

Druk PIT-37 związany jest z wszystkimi dochodami uzyskiwanymi oraz rozliczanymi przez płatnika (dla przykładu pracodawcę). Gdy dochodzi do zawarcia umowy bądź dokonania czynności, z tytułu których należy rozliczyć się samemu, wtedy nie korzystamy z owego dokumentu. Jest to typowa deklaracja, jaką składa zatrudniony, zleceniobiorca czy inna osoba, za którą zaliczki na podatek ma za zadanie obliczyć płatnik (dla przykładu chlebodawca, zleceniodawca, itp.).

Wielu z nas na pewno pamięta długie ogonki ustawiające się w urzędach pocztowych w ostatnim dniu składania deklaracji fiskalnych. Teraz zamiast poczty, większość osób wybiera . Na skutek możliwości przekazywania dokumentów pit online 2015, ogonki zmniejszyły się, zaś my nie musimy nawet opuszczać domku, aby dopełnić formalności z urzędem skarbowym. Korzyści jest jednak więcej, szczególnie jeżeli rozliczenia podatku nie zlecamy do biura księgowego, tylko przygotowujemy je własnoręcznie. Program pit 2015 poprowadzi nas praktycznie „za rękę”. Podpowie, jakie dane oraz gdzie należy wprowadzić, a także zweryfikuje, czy wszelkie niezbędne pola zostały przez nas poprawnie wypełnione. Zmniejsza to ryzyko popełnienia błędu, co może skutkować nieodzownością składania korekty zeznania i oczywiście stresującym kontaktem z urzędem fiskalnym.

pit online w 2015 roku

Autor: Special IG for Afghanistan Reconstruction
Źródło: http://www.flickr.com

Pamiętaj, im szybciej wyślesz e-deklarację pit-37, tym rychlej uzyskasz zwrot podatku! Decydując się na wysłanie oświadczenia on-line, unikniemy jednego z najczęstszych błędów.

Tutaj znajdziesz dużo interesujących informacji na opisywany wątek – wystarczy wejść na nasz link (http://goldkram.eu/chaje_promocje.htm), a na pewno dane tam zawarte będą cenne.

Przez wiele lat podatnicy wysyłający PIT-y pocztą zapominali o podpisie. W wypadku deklaracji przesyłanych elektronicznie podpis jest zbyteczny. Zamiast niego, w celu weryfikacji podatnika starcza podać sumę przychodu z oświadczenia składanego w minionym roku, zaś po posłaniu oświadczenia odebrać e-mail z UPO, będącym dowodem tego, iż dostarczyliśmy deklarację finansową na czas.

Pod koniec czasu składania rocznych oświadczeń swe zeznania podatkowe wysyła cała masa podatników.

Szukasz ekstra wiadomości, aby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat? Zachęcamy do nowego tekstu. Odnajdziesz go na portalu pod linkiem.

Jeśli przypada nam zwrot, musimy na niego dłużej poczekać. Im wcześniej więc wyślemy nasz PIT, tym rychlej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. A jeżeli będziemy zmuszeni dopłacić, to warto wcześniej poznać kwotę, o jaką zasilimy konto urzędu skarbowego i stosownie zaplanować ją w budżecie domowym. Sam formularz możemy oczywiście wysłać w późniejszym czasie.