Karta do rachunku bankowego ułatwia życie, oszczędza nasze finanse i czas, dając jeszcze – bezpieczeństwo

Pierwowzorem karty debetowej, były kartami wykonanymi z papieru , na których maszynowo opisane były dane o jej właścicielu. Dopiero w latach 60 XX wieku, oddano do użytku kartę z plastiku, która wówczas stała się synonimem luksusu i prestiżu. W naszym kraju początkowe karty płatnicze, udostępnione były wyłącznie dla firm.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta do konta dla osób fizycznych wprowadzona została przez banki do użytkowania pod koniec lat 90.

Aby znaleźć ciekawe treści w sieci, to na początku kliknij w link znajdujący się tutaj i przejdź dalej – zapewne nie będziesz żałować.

Współcześnie karty płatnicze wydawane są do każdego rachunku bankowego. Karta debetowa potrzebna jest do obsługiwania naszych pieniędzy posiadanych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do którego została wydana. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone informacje o jej właścicielu. Taki typ kart pozwala na zrobienie zakupów bezgotówkowych za pomocą terminala elektronicznego.

Ponadto nie ma potrzeby każdorazowego wpisywania kodu PIN lub też potwierdzania dokonanej umowy kupna-sprzedaży własnoręcznym podpisem. Karta debetowa, będzie przydatna przy płaceniu zobowiązań za zakupy zrobione w sieci. Taką kartą debetową możemy posługiwać się także w innych państwach. Zapłaty kartą debetową wypukłą, możemy dokonywać w większości państw europejskich a także w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych.

Najpowszechniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard.

Głęboko zainteresowała Cię analizowana w tym artykule sprawa? W takiej sytuacji śmiało kliknij tu, ponieważ więcej odnajdziesz w linku (http://www.archimod.pl/firma/).

Wybór karty debetowej spośród tych dwóch oferowanych przez banki kart, ma szczególne znaczenie, zwłaszcza przy płaceniu w innych krajach. Trzeba pamiętać, by dokonując wyboru karty, zweryfikować jaką kwotę odsetek bank pobierze od nas za wypłacenie pieniędzy w bankomacie zagranicznym.

Banki to nie tylko usługi polegające na prowadzeniu naszego rachunku bankowego. To również inne działania zastrzeżone tylko dla instytucji finansowych, takie jak przyznawanie pożyczek, przyjmowanie lokat oraz udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą, są popularną formą w obrocie gospodarczym.

Gwarancje i poręczenia podwyższają bezpieczeństwo podpisywanej z wykonawcą transakcji, zmniejszając zagrożenie niewykonania przez kontrahenta, obowiązków podjętych w umowie. Zabezpieczenie transakcji wykorzystywane jest zazwyczaj przez urzędy administracji publicznej, w przypadku zawierania transakcji z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.