Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko nakłady, w miarę upływu czasu przyjdzie czas na wypracowanie zysków

Koncepcja na własny biznes to nie tylko odszukanie tzw. niszy, to również zbudowanie strategii wejścia na rynek i umiejętność utrzymania się na nim. Przed podjęciem decyzji, trzeba sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je należy rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy otwierają działalność na własny rachunek mogą oddawać według reguł ulgowych.

Właściciele firmy mają mogą korzystać z tego przywileju przez 2 lata, płacąc w tym okresie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe aniżeli płatnik, który funkcjonuje na rynku dłużej. W czasie tych pierwszych uprzywilejowanych 2 lat, przedsiębiorcy nie opłacają także składki na Fundusz Pracy. Natomiast składka zdrowotna jest dla wszystkich taka sama – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Z reguły, nie od razu przedsiębiorcy nowo powstałych firm, mają zamiar działać z pracownikiem. Na ogół, z początkiem działalności starczają własne ręce do pracy. Ale z czasem okazuje się, że to nie wystarcza. Im szybciej przedsiębiorstwo poszerza obszar działalności, dokonuje inwestycji i gromadzi się coraz więcej tematów do załatwienia, tym prędzej kiełkuje myśl o przyjęciu osoby do pracy a nawet parę osób.

Dodatkowa osoba w firmie to określone koszty.

Przejdź na naszą kolejną stronę, a tam odkryjesz fascynujący kompleksowy raport (http://adwokat-jurendt.pl/) na wybrany temat. Oczekują na Ciebie szczegółowe wiadomości.

Do stałych nakladów związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy, zaliczyć trzeba przede wszystkim wypłaty pensji dla zatrudnionych. Zasada jest taka, że składki ZUS pracodawcy pobierają z wypłaty, mniej więcej po połowie. Jedną część odprowadzanych ZUS-owi składek – w tym na przyszłą emeryturę, opłaca pracownik ze swoich poborów a pozostałą część opłaca pracodawca .

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Praktycznie panuje jedna główna norma – że koszty (www.ehsbiznespartner.pl/redukcja-kosztow/) działalności gospodarczej, są to wszystkie wydatki, które ponoszone są w związku z jej funkcjonowaniem. Koszty mają służyć uzyskaniu przychodów. Nie oznacza to wcale, że gdy przedsiębiorca nie osiągnie przychodu, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zysku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Bardzo często jest właśnie tak, że na wyniki określonych działań należy poczekać, najpierw ponosząc nakłady, które przyniosą plony w przyszłości. Na koszty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, składają się zakupy materiałów, sprzętu, usług koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, wypłaty dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za energię elektryczną i wiele innych nakładów potrzebnych do osiągnięcia zarobków.