O jakich rzeczach pamiętać w dziedzinie wywozu śmieci? Które kwestie są najbardziej istotne? Jakie mamy przepisy z tym związane?

Właściciele mieszkań w bloku lub kamienicach najczęściej nie przejmują się kwestią wywożenia śmieci. Opłata za tego typu usługę jest w płaconym regularnie przez nich czynszu. Osiedla mają odpowiednie pojemniki oraz kontenery, z których wszyscy mieszkańcy mogą bez problemu korzystać. Jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości sami powinni dbać o wywóz zanieczyszczeń z będących ich własnością posesji. Muszą sami załatwiać formalności związane z taką usługą. Jak w związku z tym wygląda wywóz śmieci z danego miejsca, jak dużo to kosztuje oraz jakiego typu dokumenty są konieczne?

ikonka śmietnika

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com
Jak chodzi o śmieci (patrz recykling szkło) śmieci (Toensmeier), to właściciele domów muszą zawrzeć umowę z firmą, jaka zajmuje się wywożeniem śmieci. Umowę taką trzeba podpisać w siedzibie przedsiębiorstwa, często w biurze obsługi klienta. Podczas zawierania umowy potrzebne będą dokumenty, jakie potwierdzają prawo własności nieruchomości, z której będą zabierane śmieci. Klienci instytucjonalni natomiast muszą przedstawić dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa lub instytucji. Taka umowa zawierana jest na czas nieokreślony, zaś okres wypowiedzenia to często 1 miesiąc.

Umowa definiuje najczęściej zobowiązania firmy, jaka zajmuje się wywożeniem śmieci, są tam również obowiązki właściciela nieruchomości korzystającego z takich usług. Identycznie to wygląda w przypadku innych usług, jak choćby utylizacja odpadów . Firma przeważnie wyposaża nieruchomość w pojemniki, takie jak kontenery do gromadzeniakredytu (zobacz pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości)ągle, z częstotliwością, jaka jest zawarta w kontrakcie, wywozi odpady komunalne gromadzone w pojemnikach. W przypadku zużycia kontenerów dokonuje się ich wymiany albo naprawy.

Właściciel budynku jest zobowiązany do umieszczenia pojemników na gruncie utwardzonym jak również zagwarantowania właściwego do nich dojścia, najlepiej około dziesięciu-piętnastu metrów od miejsca gdzie dojeżdża śmieciarka. Zabrania się umieszczania w pojemnikach znajdujących się na terenie nieruchomości odpadków innego typu niż komunalne, przykładowo gruzu z budowy, drewna albo złomu. Nie są to surowce wtórne (o surowcach wtórnych), natomiast ich wywóz traktowany jest jako odrębne zlecenie i rozliczony zgodnie z obowiązującym cennikiem.