Biegłe i efektywne badania wiroprądowe i badania twardości

Badania prądami wirowymi, zwane inaczej jako badania wiroprądowe to niezwykle profesjonalne i skuteczne badania, które są oparte na indukcji magnetycznej. Metoda ta polega więc na działaniu zmiennym polem magnetycznym na daną objętość materiału, jaka jest w tym momencie badana i która znajduje się w strefie oddziaływania sondy.

Menedżer w pracy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Dzięki użytkowaniu metody prądów wirowych przypuszczalne jest odkrycie u obiektów badanych różnych nieścisłości lub wad, takich jak na przykład pęknięcia, korozja, prócz tego także zwalcowania, łuski i masa innych. Badania wiroprądowe (czytaj więcej…) są obecnie zaliczane do typu badań nieniszczących.

badania wiroprądowe

Autor: Energodiagnostyka
Źródło: http://energodiagnostyka.pl/

badania (zobacz badania marketingowe) twardości są wykonywane na różne sposoby, dzisiaj możemy wypunktować kilka różnych metod na efektywne diagnozowanie twardości ciał stałych. Badania (kliknij tutaj) twardości dzieli się na trzy grupy, do jakich przynależą pomiary przez zarysowanie, pomiary utraty energii poprzez odbicie się bijaka od powierzchni, która jest aktualnie testowana lub pomiary przez wciskanie twardszego głębnika, do materiału który jest badany.
Twardość bezsprzecznie jest niezmiernie istotną cechą dla różnorodnych materiałów konstrukcyjnych, wobec tego przeprowadzanie biegłych badań twardości częstokroć jest wręcz niezbędne i nieodzowne. Oczywiście dla każdego materiału zostały współcześnie skonstruowane pewne metody klasyfikowania pomiarów twardości bądź przeróżne skale pomiarowe.

—>

Przykładowo dla metalów stosuje się dziś takie skale, jak przykładowo skala twardości Leeba, skala twardości Brinella albo też skala twardości Barcola. A jeżeli chodzi o minerały to użytkowana jest obecnie skala twardości Mohsa. Dla ceramiki stosuje się takie skale, jak skala twardości Knoopa czy Vickersa; dla drewna wykorzystuje się skali twardości drewna, zaś dla materiałów sztucznych użytkowana jest skala twardości Rockwella i inne. Dodatkowo skalę twardości gumy mierzy się za pomocą skali twardości IRHD. Rzecz jasna to tylko kilka przykładów skal twardości, jakie są obecnie w użyciu.