Najczęściej użytkowane dystrybutory do paliwa

Dystrybutor paliwa to główne i najbardziej wymyślne narzędzie na stacji paliw. Ich skala jest zależna od charakteru i zakresów stacji.

stacja paliw

Autor: Pic Basement
Źródło: http://www.flickr.com

Przeważnie stosowane dystrybutory do paliwa to te, jakie klient obsługuje osobiście. Główny stopień sprowadza się do nalania paliwa do wielkości żądanej i ręczne wyłączeniepistoletu po zrealizowaniu należytej wielkości litrów, bądź kwoty do zapłaty. Drugi stopień gwarantuje ustawienie na klawiaturze liczby litrów, lub kwoty, po zrealizowaniu jakiej pistolet (warte przeczytania) się wyłączy.Trzeci stopień samoobsługi polega na sprzęgnięciu dystrybutora z wpłatomatem, i tym samym usuwa niezbędność pobierania należności przez załogę.Przyrządy te wyposażone są w podzespoły hydrauliczne do wydawania standardowych paliw, etyliny, oleju napędowego, również biopaliw. Niezwykle istotnym detalem jest moduł obsługi liczydła odmierzającego. Powinien on umożliwiać bezusterkową łączność z organizmem komputerowym zarządzającym stacją paliw. Wytwarza się dystrybutory w obudowach stalowych, czy też aluminiowych malowanych proszkowo w zrealizowaniu jedno, lub dwustronnym.Najnowsze dystrybutory dzięki wdrożeniu programu odsysania par benzyn są przyjazne dla środowiska naturalnego. Na dodatek realizują one wszelkie obowiązkowe normy dotyczące emisji par przynosząc gwarancję bezpieczeństwa ekologicznego.

paliwa

Autor: Groume
Źródło: http://www.flickr.com

Do podawania paliw używa się pompy do paliwa z licznikiem, które gwarantują znaczną wydajność. Współczesne dystrybutory kooperują z szeroką gamą systemów sterowania i zarządzania stacją paliw.
Pojemnik po wypompowaniu z niego opału, wskutek wznoszących się w jego środku par, jest środowiskiem nadzwyczaj wybuchowym, a co za tym idzie stanowi wielkie zagrożeniem dla pracy osób w tej strefie. W okresie wykonywania jakichkolwiek działań powinny być zachowane wszelakie środki przezorności. Czyszczenie zbiorników jest niebezpieczne, dlatego użytkowane narzędzia nie mogą wytwarzać iskierek. W trakcie owych prac powinien być wykonywany ciągły pomiar kondensacji oparów przy pomocy eksplozymetru. Dzisiejsze metody znacząco redukują przebywanie ludzi w strefie zagrożenia, znamiennie podnosząc ich bezpieczeństwo w czasie robót.