Czym może się zająć absolwent studiów językowych po studiach?

Studenci kierunków lingwistycznych decydując się dany profil i idąc na studia zwykle mają już świadomość, co chcą robić. Naturalne jest, iż preferencje czasem mogą się zmienić, czasem zmienia je rynek pracy. Co może robić człowiek po kierunkach językowych?

Wiadomo, iż sporo zależy od wyboru specjalizacji. Jeżeli była to specjalność nauczycielska i konkretna osoba zrealizowała przedmioty pedagogiczne, może być nauczycielem języka w szkole podstawowej, średniej czy też szkołach językowych. Wielu nauczycieli łączy obie te prace i poza etatem w publicznej placówce dydaktycznej bierze jeszcze popołudniowe zajęcia w prywatnej szkole języków obcych. Są osoby, które udzielają prywatnych lekcji dodatkowych (czasami już w trakcie trwania studiów lingwistycznych). Po studiach magisterskich można także odbyć podyplomówkę z zakresu nauczania języka polskiego osób niepolskojęzycznych i uczyć go w języku, który jest naszym drugim, czyli tym, z jakiego mamy magistra.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się większą ilość informacji na omawiany temat, to znajdziesz je zapewne pod tym odsyłaczem (http://www.mercor.com.pl/pl/produkty/wentylacja-po%C5%BCarowa/zawory-odcinaj%C4%85ce/), gdzie są one niesamowicie szczegółowo opisane.

tłumacz obok prelegenta

Autor: ActuaLitté
Źródło: http://www.flickr.com

Można wówczas wyjechać z kraju i pracować jako wykładowca języka polskiego czy znaleźć pracę w szkole językowej w jakimś większym mieście, do jakiej zgłaszają się obcokrajowcy aby nauczyć się podstaw polskiego. Jeśli student nie nie odnajduje się jako nauczyciel, może zdecydować się na specjalizację tłumaczeniową, może wykonywać tłumaczenia pisemne (zob. tłumaczenia pisemne w ofercie firmy Nowkom) oraz tłumaczenia ustne i podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego, który przygotowuje tłumaczenia pisemne dokumentów, na przykład dokumentów potwierdzających odbyta edukację, wyników badań, pism do instytucji (w swoim gabinecie), lecz także może asystować przy uroczystościach wagi państwowej, jak śluby osób odmiennej narodowości, odbywające się na przykład na terenie Polski. Tłumacz może pracować również w wydawnictwie. Osoby z ogromnym talentem językowym i dużą ogładą mogą być tłumaczem wycieczek zagranicznych, oprowadzać międzynarodowych gości itp.

Przy międzynarodowej publiczności na sympozjach czy konwencjach, tłumaczenia konferencyjne też są potrzebne – więcej: tłumaczenia konferencyjne. Bardzo często z usług tłumacza korzystają też duże restauracje (tłumaczenie kart dań), urzędy (tłumaczenie formularzy) czy placówki kulturalne (repertuar).

Tłumacz posługujący się dwoma językami obcymi jest szczególnie rozchwytywany. Wykonuje nie tylko symultaniczne tłumaczenia konferencyjne, lecz pomaga również przy tłumaczeniu biuletynów po sympozjach albo prowadzenia rozmów biznesowych.