Ubrania pracownicze, wymagania, podział. Ochrona pracownika przed niebezpiecznymi standardami pracy.

Odzież robocza i ochrona stanowi zasadniczy środek ochrony pracownika we wszelkich branżach i gałęziach przemysłu. Odzież ochronna jest to ubranie ochraniające przy realizowaniu wymaganych prac oraz zastępujące odzież osobistą.

Bogaty wybór elementów pozwala doskonale dopasować osłonę do każdej instalacji

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
logistyka

Autor: Thomas Kohler
Źródło: http://www.flickr.com
To jaką odzież mają stosować dani robotnicy określają rygorystyczne normy BHP. Odzież roboczą należy stosować w szczególnych warunkach pracy tak aby chronić pracowników przed uszczerbkiem ich własnego zdrowia.
mechanik

Autor: Descrier
Źródło: http://www.flickr.com
Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej znaczna ilość ubrań służbowych lub robotniczych była klasyfikowana jako ubrania ochronne i nie musiały spełniać wytyczonych norm i certyfikatów. Sprawa skrajnie uległa zmianą po 1-wszym maja 2004 roku. Od tej chwili odzież robocza podlega dyrektywie 89/686/EWG i powinna realizować stawiane przez nią wymagania. Rozporządzenie mówi że odzież robocza to odzież ochronna i klasyfikuje ją na rodzaje. Dla przykładu kurtki robocze, mogą ochraniać robotników przed nieprzyjaznymi okolicznościami atmosferycznymi oraz mała i wysoką temperaturą.

Jeśli interesuje Cię tematyka omawiana w niniejszym artykule, sprawdź pełną ofertę (http://mercor.com.pl/pl/produkty/zabezpieczenia-konstrukcji/systemy-przejść-instalacyjnych/), a na pewno będzie ona dla Ciebie warta zainteresowania.

Odzienie ochronne pomoże też chronić pracując z maszynami. Odzież roboczą robotnicy mogą używać gdy wykorzystują elektronarzędzia festool .

Odzież ochroną rozdzielamy na trzy kategorie. Kategorią pierwszą są ubrania chroniące przed zabrudzeniami, uszkodzeniami mechanicznymi ciała, czynnikami cieplnymi oraz warunkami pogodowymi.

Czujesz, że potrzebny będzie Ci bieżący wpis (https://gdr.pl/oferta/opakowania-kaszerowane) na ów ciężki temat? Nadchodzimy z pomocą – dodatkowe wiadomości znajdziesz na naszej kolejnej stronie.

Przykładem takiej odzieży są spodnie robocze ogrodniczki. Kategoria druga to odzież chroniąca przed przecięciem, odzież dla spawaczy oraz robotników którzy wchodzą w kontakt z silnymi związkami chemicznymi. Polecamy

Kategorią trzecią są ubrania chroniące przed dużą temperaturą – stu stopni celsjusza oraz tą małą poniżej 50 stopni Celsjusza. Odzież trzeciej kategorii ma chronić też przed prądem elektrycznym oraz są to specjalistyczne kombinezony chroniącymi przeciwko chemii. Zobacz też